Practica în REI

Tags: Practică, Internships

(RO, EN Below)

Stagiul de practica – informatii utile

  • Desfasurarea stagiului de practica este obligatorie pentru toti studentii din anul II de studiu si pentru studentii din anul III de studiu care au restanta la aceasta disciplina. Stagiul de practica se finalizeaza cu o evaluare în urma careia studentul primeste o nota. Nederularea stagiului de practica si/ sau nedepunerea documentelor care sa ateste finalizarea stagiului va avea drept consecinta nepromovarea disciplinei Practica de specialitate, inclusa în planul de învatamânt. 

  • Stagiul de practica trebuie sa aiba o durata de minim 84 de ore (pentru studentii de la ciclul licenta) si minim 280 de ore (pentru studentii de la ciclul masterat) – stagiul se poate desfasura compact sau pe parcursul anului de studiu pâna la sfârsitul semestrului II din anul II de studiu

  • Partenerii de practica pot fi selectati de fiecare student pe cont propriu. Facultatea REI va oferi o lista cu parteneri posibili, dar stagiul se poate desfasura si la alte companii, care nu sunt incluse pe lista de parteneri ai Facultatii.     Vezi aici o serie de optiuni. 

  • Fiecarei grupe de studenti din anul II îi este repartizat un tutore de practica (tabelul va fi afisat în luna februarie 2019).

Pentru informatii suplimentare: Prodecan Facultatea REI – Conferentiar univ. dr. Irina David, irina.david@rei.ase.ro

Documente si informatii importante (vor fi afisate pe parcurs)

Studentii care au adeverinte (de angajare, internship, mobilitate de plasament ERASMUS+) care acopera 84/ 280 de ore (efectuate chiar si anterior semestrului 2, cf. Art. 7) NU mai trebuie sa completeze conventiile-cadru pentru semnare si stampilare.

Termenul-limita pentru depunerea adeverintelor si fisei postului (semnate si stampilate de compania partenera) – 31.01.2019 –  la Decanatul Facultatii REI (masterat) sau Sala 1415b (licenta)

Termenul-limita pentru depunerea conventiilor de practica - 28.02.2019   la Decanatul Facultatii REI (masterat) sau Sala 1415b (licenta)

Cum se va face evaluarea pentru disciplina practica de specialitate

La colocviul de practica veti prezenta urmatoarele documente:

SAU

 

 (EN)

Professional internship

 

Dear students,

 

According to the Methodology regarding the compulsory professional internship that must be carried out by Bachelor’s (84 hours)  and Master’s degree students (280 hours), the documents which prove you have found a place to perform this activity must be submitted in the first months of 2019. Job description and proof of employment - 31 January. Internship contract - 28 February. 

 

The documents: an internship contract / convention (if you are not employed) – to be completed in Romanian or proof of employment and job description (if you are employed).

 

For additional information and submission of the documents please contact Vice-Dean: Associate Professor Irina David, PhD, irina.david@rei.ase.ro 

 

International Conference ”The Future of Europe” 2019:

31 Octombrie - 1 Noiembrie 2019 (click here for details)