Consiliul facultății

În virtutea autonomiei universitare, Consiliul facultăţii REI are următoarele atribuții:

 • propune strategii și politici în domenii de interes ale facultății;
 • aprobă, la propunerea decanului, structura și organizarea facultății;
 • aprobă programele de studii gestionate de către facultate;
 • propune Consiliului de Administrație noi programe de studii, precum și renunțarea la cele care nu mai corespund cu misiunea universității sau care sunt ineficiente din punct de vedere educațional și financiar;
 • analizează anual și înaintează spre aprobare Consiliului de Administrație programele de studii oferite în cadrul domeniilor acreditate sau autorizate provizoriu pentru studii universitare de master;
 • analizează și înaintează Consiliului de Administrație planurile de învățământ ale programelor de studii universitare;
 • controlează activitatea Decanului, Prodecanilor și Directorilor de departamente și aprobă raportul anual privind starea generală a facultății, gradul de asigurare a calității și de respectare a eticii universitare la nivelul facultății și al departamentelor;
 • propune Consiliului de Administrație al universității înființarea, reorganizarea sau desființarea departamentelor;
 • aprobă parcurgerea de către student a doi ani de studii într-un singur an, în condițiile legii;
 • avizează statele de funcții ale personalului didactic și de cercetare din cadrul departamentelor facultății și le înaintează Consiliului de Administrație;
 • stabilește, la propunerea Directorului de departament, mărirea normei didactice a personalului didactic care nu desfășoară activități de cercetare științifică sau echivalente acestora, precum și, în cazuri de excepție, diminuarea normei didactice minime și completarea acesteia cu activități de cercetare științifică, în condițiile legii;
 • avizează propunerile departamentelor de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare;
 • avizează angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate;
 • aprobă comisiile de evaluare și reevaluare a studenților.


CONSILIUL FACULTĂȚII REI:

Prof. Univ. Dr. HURDUZEU GHEORGHE – Președinte
Prof. Univ. Dr. DOLTU CLAUDIU GRIGORAS – Membru
Prof. Univ. Dr. ILIE ANCA GABRIELA – Membru
Prof. Univ. Dr. LORENTZ MARIA ANTOANETA – Membru
Prof. Univ. Dr. LUPU RADU – Membru
Prof. Univ. Dr. MARINESCU ROXANA-ELISABETA – Membru
Prof. Univ. Dr. MIRON DUMITRU – Membru
Prof. Univ. Dr. MUȘETESCU RADU CRISTIAN – Membru
Prof. Univ. Dr. NICOLESCU LUMINIȚA – Membru
Prof. Univ. Dr. PARASCHIV DOREL MIHAI – Membru
Prof. Univ. Dr. PAUN CRISTIAN VALERIU – Membru
Prof. Univ. Dr. ROMAN MONICA MIHAELA – Membru
Prof. Univ. Dr. STANCU ALIN – Membru
Conf. Univ. Dr. DAVID IRINA – Membru
Conf. Univ. Dr. DUMITRESCU DAN-GABRIEL – Membru
Conf. Univ. Dr. ȘERBAN-OPRESCU ANCA-TEODORA – Membru
Conf. Univ. Dr. ȘERBAN MIHAI – Membru
Lect. Univ. Dr. CONSTANTINESCU LORA DAGMAR – Membru
Lect. Univ. Dr. MAICAN OVIDIU HORIA – Membru
Lect. Univ. Dr. RUSU OLIVIA CRISTINA – Membru
Student ALEXANDRESCU-OZUNU ALEXANDRU – Membru
Student AL TERKAWI AIMAN – Membru
Student CHIVU ALEXANDRU GABRIEL – Membru
Student IONCICĂ-SCĂEȘTEANU SARA ANDREEA – Membru
Student MUNTEANU PETRU – Membru
Student ȘERBU SARA MARIA – Membru
Student TĂTARU RALUCA ALEXANDRA – Membru