Istoricul Facultății

În anul 1951 apare Facultatea de Comerț în locul Facultății de Cooperație cu secțiile Comerț și Cooperație. În anul 1952 se înființează secția Merceologie. În anul 1957 se creează secția de Comerț Exterior, făcându-se astfel primul pas în crearea facultății noastre.

În anul 1974 apare Facultatea de Comerț Exterior care imediat își schimbă denumirea în Facultatea de Relații Economice Internaționale. Facultatea s-a menținut ca atare până în anul universitar 1977/1978 când a intrat în lichidare.

După Revoluție, la inițiativa unor cadre didactice din facultatea noastră (dl. prof.univ.dr. Nicolae Sută, dl. prof.univ.dr. Ioan Popa, dl. prof. univ.dr. Silviu Neguț și dl. prof.univ.dr. Dumitru Miron) se pune din nou problema reînființării acestei facultăți. După eforturi susținute, în anul 1991 ia naștere din nou Facultatea de Relații Economice Internaționale în structura și forma pe care o cunoaștem astăzi.

Inițial facultatea a grupat patru catedre: Relații Economice Internaționale, Istorie/Geografie, Limbi Romanice și Limbi Germanice. Începând cu 2011, în urma restructurărilor impuse de noua Lege a educației naționale, facultatea este structurată pe două departamente: Relații Economice Internaționale și Limbi Moderne (Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri).

În întreaga sa istorie, Facultatea de Relații Economice Internaționale a oferit studenților programe de studiu de calitate, profesorii care activează în această facultate fiind dedicați profesiei lor și domeniului în care activează. Într-o lume tot mai globalizată și mai integrată, viziunea internațională asupra dezvoltării tranzacțiilor financiare și comerciale devine fundamentală. Studierea tranzacțiilor economice din această perspectivă internațională oferă avantaje clare atât pentru cei din mediul privat (inclusiv cel financiar) cât și pentru cei din mediul public (mai ales pentru fundamentarea politicilor publice în domeniul comerțului exterior, investițiilor străine, cursului de schimb etc.).

Scroll to Top