Finalizare studii – Disertație


Cererile pentru alegerea temei lucrării de disertație, cu semnătura profesorului cordonator,  se trimit scanate pe adresa de email  decanat@rei.ase.ro, data limită 25.11.2022Scroll to Top