Finalizare studii – Disertație

PROGRAMARE SUSȚINERE DISERTAȚII – IULIE 2023
Diplomație în economia internațională
Economie internațională și afaceri europene
Managementul afacerilor internaționale (în limba engleză)
Logistică internațională
Comerț exterior
Managementul riscului financiar internațional

Cererile pentru alegerea temei lucrării de disertație, cu semnătura profesorului cordonator,  se trimit scanate pe adresa de email  decanat@rei.ase.ro, data limită 25.11.2022Scroll to Top