Proiecte de cercetare

Proiectul „Investițiile străine directe în România”

Proiectul a vizat prezentarea evoluției investițiilor străine directe (ISD) în România, identificarea tipului de ISD atrase comparativ cu țările din regiune și evaluarea nivelului de competitivitate al României pentru a stabili ce fel de ISD pot fi atrase în continuare.

Proiectul s-a desfășurat în colaborare cu Asociația „Consiliul Investitorilor Străini”, în perioada noiembrie 2019 – martie 2020 și a fost lansat în luna aprilie 2021.

Studiul publicat în limbile română și engleză poate fi accesat integral aici:

https://fic.ro/Documents/view/Investitiile-straine-directe-in-Romania

https://fic.ro/Documents/view/Foreign-Direct-Investment-in-Romania

Echipa de proiect:
Lect. univ. dr. Oana Cristina Popovici – Director de proiect
Prof. univ. dr. Alexandra Lavinia Horobeț – Membru
Prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv – Membru
Prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu – Membru
Prof. univ. dr. Radu Lupu – Membru
Drd. Cristina Zeldea – Membru


Metode și practici eficiente de dezvoltare a educației financiare în țări cu alfabetizare financiară redusă

Echipa de proiect:
Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU – director proiect
Prof. univ. dr. Cristian Păun – membru
Prof. univ. dr. Alexandra Horobeț – membru
Prof. univ. dr. Radu Lupu – membru
Prof. univ. dr. Anca-Gabriela Ilie – membru
Lect. univ. dr. Maria-Floriana Popescu – membru
Drd. Georgiana Vrânceanu – membru

Proiectul s-a derulat în perioada 2019-2020 și evaluează situația educației financiare în diferite țări și în România precum și impactul educației financiare asupra accesului la piața financiară și asupra dezvoltării sistemului financiar-bancar.
Totodată, proiectul analizează gradul de alfabetizare al studenților la științe economice din România pe baza unui chestionar.


Proiectul RESTART ECONOMIA. Măsuri de combatere a efectului economic și social al COVID 19 în România. Analiza sectorială și transversală a economiei

Proiectul a obținut Premiul de excelență pentru cea mai bună echipă de cercetare 2020, premiu acordat în cadrul Galei Excelenței Academiei de Studii Economice din București.
https://www.facebook.com/195529883835960/videos/4100475963313110

„Cercetarea este una deosebit de valoroasă și relevantă, aceasta pentru că echipa Restart a lucrat cu inteligență, spirit de echipă, entuziasm și pasiune. Pe baza acesteia putem dezvolta și pe mai departe studii care să ajute politicile publice sau deciziile operatorilor privați dar și scrierea unor articole de bună calitate în reviste de prestigiu ori îmbunătățirea activităților didactice. Acest premiu este un premiu acordat unei echipe de cercetare interdisciplinară, care a pornit de la nevoia de a analiza impactul pandemiei și de a găsi soluții fundamentate științific la problemele economico-sociale ale acestei perioade”.

Prof. univ. dr. Ion Anghel
Prorector ASE
Coordonator al Proiectului

În cadrul proiectului au participat un număr de 13 cercetători din facultatea REI:
Prof. univ. dr. Hurduzeu Gheorghe: Capitolul Transporturi și depozitare
Prof. univ. dr. Radu Lupu: Capitolul Transporturi și depozitare
Prof. univ. dr. Dumitru Miron: Capitolul Economie transversală
Prof. univ. dr. Paraschiv Dorel: Capitolul Economie transversală
Prof. univ. dr. Mușetescu Cristian: Capitolul Sector energetic
Prof. univ. dr. Drăgan Gabriela: Capitolul Legislație și reglementări
Prof. univ. dr. Drăgoi Cristiana: Capitolul Sănătate
Prof. univ. dr. Croitoru Lucian: Capitolul Politici macroeconomice
Conf. univ. dr. Bobircă Ana: Capitolul Economie transversală; Analiza deficitului comercial și Activități profesionale, științifice și tehnice
Conf. univ. dr. Voicu Dorobanțu Roxana: Capitolul Economie transversală și Analiza deficitului comercial
Conf. univ. dr. Dumitrescu Dan: Capitolul Economie transversală
Lect. univ. dr. Popovici Oana: Capitolul Economie transversală și Activități profesionale, științifice și tehnice
Drd. Vrinceanu Georgiana: Capitolul Activități culturale, recreative și de spectacol 

Proiectul MODECON – Modele de analiză a evoluției economiei românești

Prin acest proiect, Academia de Studii Economice din București și-a propus ofere o poziție relevantă pentru procesele economice care transformă economia României în interior și implicațiile acestor transformări pentru întreprinderi, instituții, industrii, ocuparea forței de muncă, producție, comerț și creștere economică. 

La acest proiect au participat și doi cercetători din cadrul  Facultății REI: 

Prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu

Prof. univ. dr. Radu Lupu

Proiect-MODECON

Scroll to Top