Programe de masterat

Facultatea de Relații Economice Internaționale oferă următoarele programe de masterat:
Managementul afacerilor internaționale (în limba engleză)
Diplomație în economia internațională
Logistică internațională
Comerț exterior
Economie internațională și afaceri europene
Managementul riscului financiar internațional
Comunicare în limba engleză pentru predare si cercetare economică
Limbi moderne și comunicare în afaceri internaționale
Planuri de învățământ
Fișe discipline
Scroll to Top