ase
FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

Competențe internaționale pentru viitor!

Slide 1
THE 15TH EDITION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE
THE FUTURE OF EUROPE
24-25 OCTOBER 2024
aula

Limbi Moderne Aplicate

IMG_3470

FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE
După brandul ASE, brandul REI este cel mai cunoscut în domeniu

IMG_6886-min

FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE
O Comunitate de Profesioniști!

IMG_6783-min

FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE
Pregătire practică pentru afaceri globale!

POZA1__2___1615795394_17542
previous arrow
next arrow

Conf. univ. dr. Ioan-Radu PETRARIU – Decanul Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru perioada 2024-2029.

Din echipa de management a facultății fac parte doamnele prodecan:

  • prof. univ. dr. Anca ILIE – activitatea didactică;
  • conf. univ. dr. Ramona DIEACONESCU – cercetarea știintifică și relațiile internaționale;
  • conf. univ. dr. Irina DAVID – viața studențească și relația cu mediul socio-economic.

În baza Programului managerial aprobat, eforturile vor fi direcționate către procesul de consolidare și dezvoltare a comunității Facultății REI, formată din cadre didactice, studenți, absolvenți și personal didactic auxiliar, prin creșterea coeziunii și implicării tuturor membrilor.

Dinamica mediului socio-economic determină nevoia de a da un răspuns colectiv, prin oferirea, grație unor programe educaționale de calitate, de absolvenți specialiști bine înzestrați cu competențe adecvate și capabili să performeze în diversele contexte profesionale prezente și viitoare, dar și prin furnizarea de soluții fundamentate științific. 

Din perspectiva cercetării științifice, sunt vizate îmbunătățirea colaborării și armonizarea inițiativelor tuturor structurilor responsabile din cadrul facultății noastre (departamentele, școala doctorală, centrele de cercetare), precum și valorificarea instrumentelor și oportunităților existente la nivel instituțional, în vederea creării unor rețele internaționale, pe fondul dezvoltării în cadrul facultății noastre a unei culturi a inițiativei depunerii de proiecte și a încrederii că obținerea finanțării este posibilă.

În condițiile eforturilor constante depuse la nivelul universității, la care membrii departamentelor REI au o contribuție remarcabilă, o fereastră de oportunitate o reprezintă creșterea expunerii noastre internaționale, abordând proactiv și strategic consolidarea și dezvoltarea acestui proces: dezvoltarea parteneriatelor cu facultăți de profil din străinătate, creșterea numărului de mobilități internaționale ale studenților și cadrelor didactice și de cercetare din cadrul facultății, atragerea unui număr din ce în ce mai mare de studenți străini care doresc să studieze în cadrul facultății noastre.

Echipa de management a facultății, în strânsă colaborare cu directorii celor două departamente, va trebui să asigure îndeplinirea unui set de acțiuni în vederea recunoașterii, responsabilizării, motivării și creșterii calității capitalului uman, dar și atragerii unor tinere cadre didactice și de cercetare care să susțină îndeplinirea misiunii facultății noastre și realizarea obiectivelor de management avute în vedere.

Dezvoltarea în rândul studenților REI a sentimentului de apartenență si a celui de satisfacție, ca urmare a deciziei de a urma REI și, mai ales, ca urmare a finalizării cu succes a unui program de studii în cadrul facultății noastre, este de asemenea un deziderat important. 

Colaborarea cu alumni REI și parteneriatul cu organizații de profil din spațiul public și privat reprezintă cheia de asigurare a succesului multora dintre activitățile vizate, având în vedere îmbunătățirea ofertei educaționale, realizarea de activități de cercetare științifică sau oferirea de oportunități adresate studenților.

Felicitări domnului Decan, conf. univ. dr. Ioan-Radu PETRARIU, și mult succes noii echipe de management în consolidarea poziției Facultății de Relații Economice Internaționale ca lider național în învățământul superior și recunoașterea printre liderii educației universitare și cercetării în Europa Centrală și de Sud-Est, în domeniile Economie și afaceri internaționale și Filologie.

Mr. Sebastian Burduja – the Minister of Energy in the Government of Romania

We were delighted to welcome to the World Economy …

Mr. GUVEN GUNGOR, World Turkish Business Council (DTIK), Romania Representative, Vice-President of Turkish Romanain Business Council of DEIK

Yesterday, at our World Economy course delivered t…

Programe de licență

Facultatea de Relații Economice Internaționale oferă următoarele programe de licență:

Economie și afaceri internaționale
Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)
Limbi moderne aplicate (engleză-franceză)

Programe de masterat

Facultatea de Relații Economice Internaționale oferă următoarele programe de masterat:

Managementul afacerilor internaționale (în limba engleză)
Diplomație în economia internațională
Logistică internațională
Comerț exterior
Economie internațională și afaceri europene
Managementul riscului financiar internațional
Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică
Limbi moderne și comunicare în afaceri internaționale

Programe de doctorat

Facultatea de Relații Economice Internaționale oferă următorul program de doctorat:

Economie și Afaceri Internaționale

Programe de studii post-universitare

Cursuri post-universitare organizate de Facultatea de Relații Economice Internaționale:

Negocierea, contractarea și derularea operațiunilor de export-import – (NCDOEI)
– Introducere în INTELLIGENCE ECONOMIC – (INT-E)
– Tranzacții și plasamente pe piața internă și internațională a operelor de artă – (TPA)
– Coaching și leadership în relații economice internaționale (CLREI)
Negocieri și soluționarea conflictelor în afacerile internaționale (în limba engleză) – (NSCAI)
Dezvoltarea afacerilor în mediul multinațional (în limba engleză) – (DAMM)

– Expert vamal (EV)

Scroll to Top