Finalizare studii – APLRI M P O R T A N T !

EXAMEN DE FINALIZARE IULIE 2023

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR ANULUI PREGÃTITOR DE LIMBA ROMÂNÃ PENTRU CETÃŢENII STRÃINI

1. ÎNSCRIEREA ONLINE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE SE REALIZEAZĂ astfel:

ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI

30.06.2023

(sunt acceptate documentele transmise până la ora 24.00)

  • STUDENȚII PROMOȚIEI 2023 vor transmite prin mail la adresa:

departamentdlmca@rei.ase.ro

  1. lucrarea de finalizare a studiilor în format PDF;
  2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a Anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini (Anexa 2), în format PDF, .jpg/.jpg, datată și semnată olograf;
  3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 3), în format PDF, .jprg/.jpg, datată și semnată olograf.
      •  
  • La subiectul emailului se va scrie: NUME_PRENUME_LUCRARE_EXAMEN FINALIZARE APLR
  • Lucrarea de finalizare va fi salvată: NUME_ PRENUME_LUCRARE_EXAMEN FINALIZARE APLR
  • Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide şi este completă.
DOSARELE INCOMPLETE NU SUNT ACCEPTATE LA ÎNSCRIERE!

06.07 și 07.07.2023

SUSȚINEREA ONLINE A EXAMENULUI DE FINALIZARE – Programarea se va face după finalizarea înscrierilor.

URMĂRIȚI SITE-UL

2. SUSȚINEREA ÎN CAMPUS A CELOR DOUÃ PROBE OBLIGATORII ALE EXAMENULUI DE FINALIZARE – săli: 4205, 4206

6 iulie 2023

PROBA 1 – Susţinerea orală a lucrării – săli: 4205, 4206

7 iulie 2022

PROBA 2 – Susţinerea unui monolog pornind de la un text scurt la prima vedere și întrebările aferente – săli 4205, 4206

DECANAT

Cerere susținere examen
Declarație date personale
Listă de teme pentru lucrarea scrisă – Proba 1 
Template lucrare
Proba 2 – Model de subiect
Grila de evaluare – Proba 1
Grila de evaluare – Proba 2

Scroll to Top