Finalizare studii – APLR


I M P O R T A N T !

EXAMEN DE FINALIZARE IULIE 2024

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR ANULUI PREGÃTITOR DE LIMBA ROMÂNÃ PENTRU CETÃŢENII STRÃINI

1. ÎNSCRIEREA ONLINE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE SE REALIZEAZĂ astfel:

ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI

01.07.2024

(sunt acceptate documentele transmise până la ora 24.00)

  • STUDENȚII PROMOȚIEI 2024 vor transmite prin mail la adresa:

departamentdlmca@rei.ase.ro

  1. lucrarea de finalizare a studiilor în format PDF;
  2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a Anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini (Anexa 2), în format PDF, .jpg/.jpgdatată și semnată olograf;
  3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 3), în format PDF, .jprg/.jpg, datată și semnată olograf.
      •  
  • La subiectul emailului se va scrie: NUME_PRENUME_LUCRARE_EXAMEN FINALIZARE APLR 2024
  • Lucrarea de finalizare va fi salvată: NUME_ PRENUME_LUCRARE_EXAMEN FINALIZARE APLR 2024
  • Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide şi este completă.
DOSARELE INCOMPLETE NU SUNT ACCEPTATE LA ÎNSCRIERE!

04.07 și 05.07.2024

SUSȚINEREA ÎN CAMPUS A EXAMENULUI DE FINALIZARE – Programarea se va face după finalizarea înscrierilor.

URMĂRIȚI SITE-UL

2. SUSȚINEREA ÎN CAMPUS A CELOR DOUÃ PROBE OBLIGATORII ALE EXAMENULUI DE FINALIZARE – săli: 4007, 4008, 4010

4 iulie 2024

PROBA 1 – Susţinerea orală a lucrării – săli: 4007, 4008, 4010 – de la ora 9.00

5 iulie 2024

PROBA 2 – Susţinerea unui monolog pornind de la un text scurt la prima vedere și întrebările aferente – săli 4007, 4008, 4010 – de la ora 9.00

DECANAT

Cerere susținere examen (Anexa 2)
Declarație date personale (Anexa 3)
Listă de teme pentru lucrarea scrisă – Proba 1 
Template lucrare
Model de subiect – Proba 2
Grila de evaluare – Proba 1
Grila de evaluare – Proba 2

Scroll to Top