Practică de specialitate


Studenții din grupul țintă al Proiectului Stagii de practică și activități de orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT) vor completa documentele și vor urma recomandările oferite de echipa de implementare a proiectului. 

INFORMAȚII UTILE

Perioada de desfășurare a stagiului: sem. 2 din anul 2 de studiu

Durata de desfășurare a stagiului: minim 84 de ore – ciclul licență, minim 280 de ore – ciclul masterat (în acelasi stagiu, nu acumulat din stagii diferite)

Documente necesare pentru echivalarea stagiului: convenție de practică (semnată de toate părțile înainte de începerea stagiului) SAU adeverința de salariat și fișa postului în cazul studenților care au un loc de muncă într-un domeniu compatibil cu cel al programului de licență/ masterat

Documente necesare pentru participarea la colocviul de practică de la sfârșitul sem. 2: adeverința de finalizare a unui stagiu de 84/ 280 de ore + caiet și proiect de practică

Redactarea caietului și a proiectului de practică și participarea la colocviul de practică sunt obligatorii pentru toți studenții, inclusiv pentru cei cărora li se echivalează stagiul pe baza adeverinței de salariat și a fișei postului. 

USEFUL INFORMATION

Period for completing the internship: 2nd semester of the 2nd year of study

Length of the internship: at least 84 hours – undergraduate students or 280 hours – Master’s students (at the same company, not at various companies)

Necessary documents for the initial approval of your internship: internship agreement/ conventie de practica En (signed by all parties before the internship begins) OR certificate of employment and job description if you have a job in a field compatible with the profile of your study program (even if you work in another country, not necessarily Romania).

Necessary documents for participating in the internship exam at the end of the 2nd semester: certificate to prove you have completed an 84/ 280-hour long-internship + internship journal and project.

The documents have to be submitted by all students, including those who have a job in the area of the study programme. Also, all students have to participate in the internship exam to be graded.

DOCUMENTE UTILE/ USEFUL DOCUMENTS

Convenție de practică și acord de prelucrare a datelor personale

Portofoliu de practică

Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licență

Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat

Caiet și proiect de practică

Caiet și proiect de practică EN_Internship Journal and Project

Internship agreement and portfolio – for foreign students

Data processing agreement – for foreign students

Scroll to Top