Practică de specialitate

INFORMAȚIILE ȘI DOCUMENTELE AFIȘATE AICI SUNT VALABILE ÎN CAZUL STUDENȚILOR ÎNSCRIȘI ÎN ANUL 2 SAU 3 DE STUDIU ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Opțiuni stagii de practică

  • PricewaterhouseCoopers Servicii S.R.L.

    Activități stagiu de practică – sesiuni de soft skills (redactarea unui CV, pregătirea pentru interviu, time management, etc.) și sesiuni de studii de caz audit, taxe, consultanță financiară

    Mod de aplicare: https://forms.gle/fHUhpjUdweeGBwed8 (termen-limită 5 aprilie)

  • Asociația Voluntari pentru Idei și Proiecte (VIP) – World Affairs Forum – accesați link-ul pentru detalii

(Studenții interesați – buni cunoscători ai limbii engleze – trebuie să completeze formularul de aplicație până pe 27 martie, după care vor susține 2 teste – detalii pentru pregătirea înainte de testele P&G sunt disponibile aici: https://www.pgcareers.com/hiring-process )

  • SSIF Blue Rock Financial Services IFN S.A. – accesați link-ul pentru detalii
  • Vital Life Consulting – partener Metropolitan Life

Termen-limită pentru înscrieri: 15 martie

Mod de aplicare: studenții interesați vor transmite un email către dna Ana Daniela Moroșanu, Unit Manager Agenția Titulescu, în care vor descrie motivele pentru care își doresc să desfășoare stagiul în cadrul agenției (după consultarea informațiilor disponibile aici: https://www.metropolitanlife.ro/ )

  • Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultură din România (CCIFER) – cunoștințe de limbi străine (franceza, în principal), abilitați de comunicare și suport organizare, documentare și asistență evenimente – e-mail irina.david@rei.ase.ro (atașați o scrisoare de intenție și CV în limba franceză)

WageIndicator (Olanda) – stagiu online în limba engleză, activități de cercetare – https://forms.gle/7azeLzzpX5HadGSb7


Convențiile de practică (împreună cu cele 2 anexe, respectiv Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal și Portofoliul de practică) sau adeverințele de salariat se vor încărca la link-urile indicate mai jos. Termen limită: 20.03.2023

Licență:
https://forms.gle/T7oehybdz3ovdZyWA

Masterat:
https://forms.gle/T6Q7MxaTH1A5StEX7

INFORMAȚII UTILE

Perioada de desfășurare a stagiului: sem. 2 din anul 2 de studiu

Durata de desfășurare a stagiului: minim 84 de ore – ciclul licență, minim 280 de ore – ciclul masterat (în acelasi stagiu, nu acumulat din stagii diferite)

Documente necesare pentru echivalarea stagiului: convenție de practică (semnată de toate părțile înainte de începerea stagiului) SAU adeverința de salariat și fișa postului în cazul studenților care au un loc de muncă într-un domeniu compatibil cu cel al programului de licență/ masterat

Documente necesare pentru participarea la colocviul de practică de la sfârșitul sem. 2: adeverința de finalizare a unui stagiu de 84/ 280 de ore + caiet și proiect de practică

Redactarea caietului și a proiectului de practică și participarea la colocviul de practică sunt obligatorii pentru toți studenții, inclusiv pentru cei cărora li se echivalează stagiul pe baza adeverinței de salariat și a fișei postului. 

 

USEFUL INFORMATION

Period for completing the internship: 2nd semester of the 2nd year of study

Length of the internship: at least 84 hours – undergraduate students or 280 hours – Master’s students (at the same company, not at various companies)

Necessary documents for the initial approval of your internship: internship agreement/ conventie de practica En (signed by all parties before the internship begins) OR certificate of employment and job description if you have a job in a field compatible with the profile of your study program (even if you work in another country, not necessarily Romania).

Necessary documents for participating in the internship exam at the end of the 2nd semester: certificate to prove you have completed an 84/ 280-hour long-internship + internship journal and project.

The documents have to be submitted by all students, including those who have a job in the area of the study programme. Also, all students have to participate in the internship exam to be graded.

 

DOCUMENTE UTILE/ USEFUL DOCUMENTS

Convenție de practică

Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licență

Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat

Caiet și proiect de practică

Caiet și proiect de practică EN_Internship Journal and Project

Internship agreement and portfolio – for foreign students

Data processing agreement – for foreign students

Scroll to Top