Practică de specialitate

PROGRAM  DEPUNERE CONVENȚII DE PRACTICĂ / ADEVERINȚE DE SALARIAT PENTRU ECHIVALAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

PROGRAM PRELUARE CONVENȚII DE PRACTICĂ SEMNATE

LOCAȚIE: ETAJUL 2 (ÎN FAȚA SECRETARIATULUI FACULTĂȚII REI)

Luni/ Monday – 10:00-11:30 
Marți/ Tuesday – 13:30-15:00
Miercuri/ Wednesday – 13:30-15:00 
Joi/ Thursday – 10:00-12:00 
INFORMAȚII UTILE

Perioada de desfășurare a stagiului: sem. 2 din anul 2 de studiu (pot fi acceptate și stagii din perioade anterioare dacă au fost respectați pașii și condițiile necesare cu privire la transmiterea documentelor)

Durata de desfășurare a stagiului: minim 112 ore – ciclul licență, minim 280 de ore – ciclul masterat (în acelasi stagiu, nu acumulat din stagii diferite)

Documente necesare pentru echivalarea stagiului: convenție de practică (semnată de toate părțile înainte de începerea stagiului)

SAU

adeverința de salariat sau convenție de practică în cazul studenților care au un loc de muncă într-un domeniu compatibil cu cel al programului de licență/ masterat

Documente necesare pentru participarea la colocviul de practică de la sfârșitul sem. 2: adeverința de finalizare a unui stagiu de 112 ore (licență)/ 280 de ore (masterat) + caiet și proiect de practică

Redactarea caietului și a proiectului de practică și participarea la colocviul de practică sunt obligatorii pentru toți studenții, inclusiv pentru cei cărora li se echivalează stagiul pe baza adeverinței de salariat și a fișei postului.

USEFUL INFORMATION

Period for completing the internship: 2nd semester of the 2nd year of study (earlier internships can be accepted if all the necessary documents were submitted and submission conditions were respected)

Length of the internship: at least 112 hours  (undergraduate students) or 280 hours (Master’s students) – at the same company, not at various companies/ organizations

Necessary documents for the initial approval of your internship: internship agreement/ conventie de practica En (signed by all parties before the internship begins) OR certificate of employment/ internship agreement if you have a job in a field compatible with the profile of your study program (even if you work in another country, not necessarily Romania)

Necessary documents for participating in the internship exam at the end of the 2nd semester: certificate to prove you have completed an 112 (undergraduate students)/ 280-hour long-internship (Master’s students) + internship journal and project.

The documents have to be submitted by all students, including those who have a job in the area of the study programme. Also, all students have to participate in the internship exam to be graded.

DOCUMENTE UTILE/ USEFUL DOCUMENTS

Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licență

Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat

Convenție de practică

Caiet și proiect de practică

Ghid de practică

Convenție de practică EN_Internship agreement – for foreign students

Caiet și proiect de practică EN_Internship Journal and Project

PORTOFOLIU DE PRACTICA_Licenta_EAI_sugestii completare

PORTOFOLIU DE PRACTICA_Licenta_LMA_sugestii completare

PORTOFOLIU DE PRACTICA_Masterat CE_sugestii completare

PORTOFOLIU DE PRACTICA_Masterat DEI_sugestii completare

PORTOFOLIU DE PRACTICA_Masterat EIAE_sugestii completare

PORTOFOLIU DE PRACTICA_Masterat LI_sugestii completare

PORTOFOLIU DE PRACTICA_Masterat LICOM_sugestii completare

PORTOFOLIU DE PRACTICA_Masterat MAI_sugestii completare

PORTOFOLIU DE PRACTICA_Masterat MRFI_sugestii completare

OPORTUNITĂȚI STAGII DE PRACTICĂ
 • Hoolens

Termen-limită pentru aplicare: 25 aprilie 2024

Domeniu: Community management and content creation

Informații cu privire la modul de aplicare

 • RomCapitalInvest Holding

Termen-limită pentru aplicare: 15 aprilie 2024

Informații cu privire la modul de aplicare 

Informații organizație 

Franco-jobs.com by CCIFER – site de recrutare pentru vorbitori la nivel avansat de limba franceză și engleză. Dezvoltat ca o platformă de carieră end-to-end, Franco-jobs.com este susținută de către Camera Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER).

Accesați platforma www.franco-jobs.com pentru a vă depune CV-ul.

 • UKYIO Consulting SRL

Domeniu: business developing

Mod de aplicare: trimiterea CV-ului și a scrisorii de intenție la adresa: cdinu@ukiyo.ro

Termen-limită: 25 martie 2024

Informații suplimentare aici: document

 • TMC Eastern Europe Solutions SRL

Domeniu: business developing

Mod de aplicare: trimiterea CV-ului și a scrisorii de intenție la adresa: adrian.bucata@tmceurope.com

Termen-limită: 25 martie 2024

Informații suplimentare aici: document

 • Pitch and Match SRL

Domeniu: business developing și lowcode/nocode

Mod de aplicare: trimiterea CV-ului și a scrisorii de intenție la adresa: danzaharia@pitchandmatch.biz

Termen-limită: 25 martie 2024

Informații suplimentare aici: document

 • Asociația La French Tech Bucharest

Termen limită pentru aplicare: 04.03.2024

Informații: French Tech Internship

 • Ministerul Finanțelor Publice

PASUL 1: Studenții interesați vor completa formularul de înscriere, disponibil aici: https://forms.gle/8SxPfhMWxZ7jkqBV9, pana la data de 29 februarie 2024, ora 12.00.

PASUL 2: Studenții vor depune la sala 8405 convenția cadru MF-ASE și Anexa nr 1 la Convenția cadru – Portofoliul de practică în 3 exemplare originale și semnate de studenți (documente afișate, în format editabil, în același loc cu acest formular), completate cu datele proprii (vezi secțiunea student/masterand), alături de un CV în format Europass și Copia CI, până la data de 29 februarie 2024, ora 12.00.

Template convenție MFP_ASE

 • Vor fi acceptate exclusiv dosarele complete, depuse în termenul menționat mai sus.
 • Vor fi acceptate doar convențiile de practică semnate în original de studenți și depuse de aceștia în 3 exemplare. Nu se pot transmite documente prin e-mail sau prin alte mijloace electronice sau de curierat.
 • Nu vor fi acceptate convențiile care nu respectă template-ul (vezi link), nesemnate de studenți și/ sau în care sunt completate alte secțiuni decât cele menționate mai sus.
 • În cazul în care aplică mai mulți studenți eligibili decât numărul de locuri disponibile, departajarea se va face pe baza mediei ponderate de la sfârșitul semestrului 1, anul 2 de studiu.

Program de depunere a documentelor la sala 8405:
Luni, marți, miercuri: 10.00-15.00
Joi, vineri: 10.00-12.00

 • SC Ana Moroșanu – Agent de Asigurare SRL partener de distribuție al Metropolitan
  Life Asigurări MetLife Europe d.a.c. Dublin Sucursala București

Mod de aplicare: transmitere e-mail la adresa daniela.morosanu@agentiemetropolitanlife.ro
(includeți vă rog în mesaj numele complet, numărul de telefon și o scurtă explicație a motivului
pentru care aplicați)
Descriere stagiu: program flexibil (cu prezență la sediul companiei 3 zile/ săptămână)
Activități:
– Crearea și promovarea unui cont de LinkedIn profesional 
– Strategii de creștere a vizibilității în mediul profesional
– Identificarea de oportuniăți, prospecte de piață 
– Negociere servicii 
Fiecare participant care va finaliza stagiul în condiții optime va primi o scrisoare de
recomandare.

 • WageIndicator (Olanda)

WageIndicator Foundation (headquartered in Amsterdam, The Netherlands) offers on-line international internships to undergraduate & graduate students from universities around the world. The internship provides an opportunity for students to get exposure to the fields of international data, international communications, marketing and more. Students will receive training and guidance from experienced managers.

More details: https://wageindicator.org/about/get-involved/internships-opportunities/#autotoc-item-autotoc-1

Application form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeciG5B_lOFUsr_WwKfWEb5ejBvjiq_kw8-FEZwcINdzWRwAA/viewform 

Internship duration: 19th February – 15 April (2 months) for undergraduates / 19th February – 13 May (3 months) for master students. (In the application form, please tick the box “19th February 2024” the preferred start date).

Last day for application: Friday February 9th 2024.

All students are required to join the Living Wage group + another group of their choice (News / Social media / Data analysis / Gig economy).

Internship is 100% online, and the working hours are very flexible.

A reasonable level of knowledge of the English language is required.

By the end of the internship, everyone will receive a completion certificate as well as the documents required by ASE to prove their internship.

For any questions, the person of contact is Hala El Chamaa (halachamaa@wageindicator.org)

 • PwC

Link: https://jobs-cee.pwc.com/ro/ro/job/490598WD/PwC-Trainee-Program

🚀 Hey there! Big news alert!

Ready to kickstart your career? Look no further than PwC Romania! Our special Trainee Programme is up and running, starting in March 2024!

Dive into real-world challenges, learn from the best, and boost your potential! Unleash your creativity, follow your passions, and set your own career path with PwC Romania!

What’s in it for you:
– Business skills: insights of audit and financial consultancy careers
– Soft skills: tips & trick for the perfect CV, how to master your interview and what are the skills of the future  

What’s next: click on apply!

📆 Save the date and follow us on FB, Instagram and LinkedIn for updates regarding 🚀🎉 #PwCTrainees2024 program!

 • Otto Broker

Link: https://go.ottobroker.ro/internship

Ești student în anul II de studii, ciclul licență sau masterat, la REI și ești interesat de desfășurarea unui stagiu de practică la Otto Broker? Dacă răspunsul este DA, atunci înscrie-te  completând formularul, până LUNI, 15 Ianuarie 2024! 

Echipele noastre de Vânzări & Financiar Contabil sunt pregătite să îţi arate ce înseamnă viaţa practică într-o companie de brokeraj în asigurări. Pentru înscrieri trimite e-mail la: corina.iancu@ottobroker.ro

Scroll to Top