Programe cu dublă diplomă

Dublă diplomă de licență

Limbi Moderne Aplicate din Academia de Studii Economice din București, România 

și

Arte, Litere, Limbi, mențiunea Limbi Străine Aplicate din Universitatea d’Artois, Franța

Cu bucurie, vă anunțăm că în luna februarie 2021 s-a semnat Acordul de parteneriat dublă diplomă dintre Academia de Studii Economice din București, reprezentată de dl. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, și Universitatea d’Artois, reprezentată de dl. Prof. Pasquale Mammone, Președinte, privind punerea în practică acord cadru, în vederea emiterii a două diplome de licență naționale: Diploma de licență eliberată de Academia de Studii Economice din București, programul intitulat Limbi moderne aplicate (engleză/ franceză) și Diploma de licență eliberată de Universitatea d’Artois, programul intitulat Arte, litere, limbi, mențiunea Limbi străine aplicate.

Acordul prevede participarea unui număr de 5 studenți de la fiecare din aceste universități, care vor putea obține o dublă diplomă de studii de licență. Acest lucru este posibil prin compatibilitatea celor două programe de studiu și va însemna, practic, parcurgerea semestrului 5 (și posibil 6) și susținerea unui examen de absolvire comun, cu o comisie de specialiști din ambele universități. Creditele obținute în fiecare din cele două universități sunt transferabile, iar scala de notare este convenită de comun acord. Selecția studenților participanți la acest program se va desfășura începând cu anul universitar 2021-2022, una din condiții fiind certificarea cel puțin a nivelului B2 în limbile engleză/ franceză (cf. Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi).

De asemenea, acordul prevede încurajarea schimburilor între profesorii și cercetătorii celor două universități. 

Mult succes acestui nou acord și la cât mai mulți absolvenți comuni!


PROGRAMUL DE LICENȚĂ „Relații Economice Internaționale” cu diplomă dublă este programul prin care un număr de 25 de studenţi înmatriculaţi la cele două programe de studii (Economie și afaceri internaționale de la ASE și Economie Mondială și Relații Economice Internaționale de la ASEM) pot primi diplomă dublă, din partea universităților organizatoare, și anume ASE București, respectiv ASEM Chișinău.

Studenţii înscrişi la programele de licență „Economie și afaceri internaționale/Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” cu diplomă dublă vor putea participa la module de cursuri ale universităţii partenere, stabilite prin convenţia de echivalare, astfel încât să acumuleze numărul de credite necesar finalizării studiilor.

Studenţii la programele de licență „Economie și afaceri internaționale/Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” cu diplomă dublă vor susţine o singură lucrare de licență, care va respecta standardele de exigenţă şi rigorile specifice ASE București, în faţa unei comisii mixte din care vor face parte cadre didactice din ASE București şi din ASEM Chișinău.

Programul a fost lansat în anul 2019, acest an universitar (2020-2021) fiind al doilea an de derulare, iar pentru sesiunea de licență 2022 pregătim prima promoție de absolvenți.

LE DORIM MULT SUCCES PARTICIPANȚILOR LA ACEST PROGRAM!


Dublă diplomă ASE – University of Bedfordshire (Anglia)

Studenţii care studiază în primii doi ani de studiu la facultatea REI pot urma anul trei în cadrul universităţii britanice Bedfordshire, urmând ca la absolvire să primească diplome de la ambele instituţii de învăţământ.

Bedfordshire-1 Bedfordshire-2
Scroll to Top