Centre de Cercetare

În cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, funcționează două centre de cercetare în care activează membri din cele două departamente asociate:


Centrul de Cercetare în Relații Economice Internaționale

Președintele Consiliului Științific: Prof. univ. dr. Dumitru MIRON

Director Executiv: Prof. univ. dr. Rodica ZAHARIA

Websitewww.cercetare.rei.ase.ro   


Centrul de cercetari literare și de lingvistică aplicată la limbajele de specialitate ”Teodora Cristea”

Director: Conf.univ.dr. Raluca ȘERBAN

Websitewww.centrulteodoracristea.rei.ase.ro 

Scroll to Top