IMPORTANT! Termen limită pentru încărcarea lucrării de licență / deadline for uploading the Bachelor thesis

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR PROGRAMELOR DE LICENȚĂ

Termenul limită pentru încărcarea lucrării de licență pe platforma webstudent.ase.ro în vederea acordării calificativului și a completării declarației de originalitate în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2024 este 30 iunie 2024.

Lucrarea va fi împărțită în documente separate (cuprinsul, conținutul, bibliografia), încărcate conform recomandărilor. Vă rugăm să urmați pașii menționați în instrucțiunile de utilizare din pagina Finalizare studii.

IMPORTANT NOTICE

FOR BACHELOR PROGRAMME GRADUATES

The deadline for uploading the Bachelor thesis on the platform webstudent.ase.ro by students who want to participate in the Bachelor thesis defense exam in July 2024 is 30 June 2024.

The thesis will be divided into different sections (Table of Contents/Cuprins, Chapters of the Thesis/ Conținut, Bibliography/Bibliografie), uploaded according to recommendations. Please follow the steps from the page Finalizare studii.

Scroll to Top