Evaluarea Cadrelor Didactice, semestrul al II-lea / Evaluation of the Teaching Staff, 2nd Semester

RO: Schimbarea începe cu tine!🫵🏻

 În perioada 6-19 mai vă invităm să luați parte la 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞. 

 În absența feedback-ului nu putem avea o imagine clară a opiniei dumneavoastră cu privire la procesul educațional din cadrul facultății noastre.

💡 𝐀𝐍𝐎𝐍𝐈𝐌𝐈𝐓𝐀𝐓𝐄𝐀 răspunsurilor este garantată de codul generat aleatoriu, disponibil pe platforma webstudent.ase.ro la secțiunea „Evaluare cadre didactice”.🖱

 ✅️ 𝐃𝐎𝐀𝐑 𝐃𝐔𝐏Ă finalizarea sesiunii de examene conducerea facultății și apoi cadrele didactice vor intra în posesia raportului sintetic rezultat în urma evaluărilor, care nu conține nicio informație despre numele persoanelor care au completat chestionarul. 

 ENG: Change starts with you!🫵🏻 

 From 𝐌𝐚𝐲 𝟔 to May 𝟏𝟗 you have the opportunity to take part in the evaluation of the teaching staff. Without your feedback we cannot have a clear picture of your opinion regarding the educational process in our faculty.

💡 𝐀𝐍𝐎𝐍𝐈𝐌𝐈𝐓𝐘 is guaranteed by the randomly generated code, available on the webstudent.ase.ro platform in the „Teacher evaluation” section.🖱

 ✅️ 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐑 the completion of the exam session will the management of the faculty and then the teaching staff have access to the synthetic report resulting from the evaluations, which does not contain any information about the names of the people who completed the survey.

Scroll to Top