Stagiu de practică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice în perioada martie-mai 2023

PASUL 1: Studenții interesați vor completa formularul de înscriere, disponibil aici: https://forms.gle/8SxPfhMWxZ7jkqBV9 până la data de 27 ianuarie 2023, ora 12.00.

PASUL 2: Studenții vor depune la sala 8405 convenția cadru MFP-ASE și Anexa nr 1 la Convenția cadru – Portofoliul de practică în 3 exemplare originale (fiecare exemplar va fi completat cu datele proprii (vezi secțiunea student/ masterand) și semnat în original), alături de un CV în format Europass si Copia CI, până la data de 27 ianuarie 2023, ora 12.00.

  • Vor fi acceptate exclusiv dosarele complete, depuse în termenul menționat mai sus.
  • Vor fi acceptate doar convențiile de practică semnate în original de studenți și depuse de aceștia în 3 exemplare. Nu se pot transmite documente prin e-mail sau prin alte mijloace electronice sau de curierat.
  • Nu vor fi acceptate convențiile care nu respectă template-ul atașat, nesemnate de studenți și/ sau în care sunt completate alte secțiuni decât cele menționate mai sus.
  • În cazul în care aplică mai mulți studenți eligibili decât numărul de locuri disponibile, departajarea se va face pe baza mediei ponderate de la sfârșitul anului 1 de studiu.

Program de depunere a documentelor la sala 8405 în perioada 16 ianuarie-27 ianuarie ora 12.00:
Luni-joi: 10.00-15.00
Vineri: 10.00-12.00

Scroll to Top