Depunere dosare burse sociale – semestrul 2, anul universitar 2022-2023

Termen de depunere online la adresa decanat@rei.ase.ro
13-17 februarie (ora 13.00) – studenții din anul 1 ciclul licență
• 13-17 februarie și 20-24 februarie (ora 13.00) – studenții din anul 2 și 3 ciclul licență, studenții de la programele de masterat

Link-uri utile:
 Calendarul Studentului
https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2022-2023/

  Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2022-2023
https://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2022-2023/

Scroll to Top