IMPORTANT! Inscriere Disertatie 2017 / Registration for dissertation 2017

Tags: Disertatie

Inscrierile pentru examenul de disertație 2017 se vor face la sala 1217  după următorul program:

  • Luni, 12 iunie 2017 - în intervalul 12:00-19:00
  • Marți, 13 iunie 2017 - în intervalul 12:00-19:00
  • Miercuri, 14 iunie 2017 - în intervalul 12:00-19:00

Pentru înscrieri, sunt necesare următoarele:

  1. Lucrarea spiralată sau legată - 1 exemplar
  2. CD conținând lucrarea verificată antiplagiat
  3. 3 fotografii tip BI
  4. Procesul verbal cu semnătura profesorului coordonator în original
  5. Cererea de înscriere sustinere disertatie, iunie 2017_RO.doc
  6. (doar acolo unde este cazul - promoții anterioare) - chitanța de dovadă a plății taxei de susținere.

 

EN:

Registration for Dissertation 2017 is in Room 1217 as follows

Monday, 12 June 2017 - 12:00-19:00

Tuesday, 13 June 2017 - 12:00-19:00

Wednesday, 14 June 2017 - 12:00-19:00

For registration, you need:

1. The thesis with spiral OR hardcover - 1 copy

2. a CD containing the thesis you have submitted online

3. 3 photos (type Identity card)

4. The declaration regarding plagiarism signed by the coordinating professor

5. The request for registration_English.doc

6. (only for previous graduates) - the receipt for the dissertation defense fee. 

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)