REÎNMATRICULĂRI – ÎNSCRIERE AN SUPLIMENTAR – RELUARE STUDII – MOBILITĂȚI DEFINITIVE 

ANUNȚ IMPORTANT

În perioada 18.07.2022 – 22.07.2022 se depun cereri pentru:

  • Reînmatriculări licență
  • Reînmatriculări masterat
  • reluare studii după întrerupere, la forma de finanţare – buget,
  • înscrieri în anul III suplimentar la studii universitare de licenţă,
  • înscrieri în II suplimentar la studii universitare de masterat,
  • mobilităţi definitive (transferuri) de la alte universităţi la ASE,
  • mobilităţi definitive (transferuri) de la o facultate la alta în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Cererile se depun la Secretariatul Facultății de Relații Economice Internaționale (din strada Tache Ionescu nr. 11, etaj 2, sala 8205)