LICENȚĂ – IULIE 2021

I M P O R T A N T !

LICENȚĂ IULIE 2021

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR CICLULUI I LICENȚĂ

1. VERIFICAREA ANTIPLAGIAT

1.

28.06.2021-02.07.2021

Încărcarea, pe pagia web, a lucrării de LICENȚĂ, în vederea acordării calificativului și a completării declarației de originalitate:

https://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat

2.

05-09.07.2021

Verificarea antiplagiat a lucrărilor de licență și acordarea calificativului Admis/Respins, de către coordonatorii științifici, pentru lucrările de licență încărcate

2. ÎNSCRIEREA ONLINE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SE REALIZEAZĂ astfel:

4.

12.07 – 14.07.2021

(miercuri 14.07.2021 sunt acceptate documentele transmise până la

ora 16.00)

ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI

 • STUDENȚII PROMOȚIEI CURENTE (an curent și ani suplimentari), vor transmite prin mail la adresele:

                – decanat@rei.ase.ro

                         și la

                – departamentrei@rei.ase.ro pentru absolvenți de la Economie și afaceri internaționale și Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)

                departamentdlmca@rei.ase.ro pentru absolvenți de la Limbi moderne aplicate

    1. lucrarea de finalizare a studiilor în format format PDF
    2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1), datată și semnată olograf
    3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
    4. copia cărții de identitate;
    5. fișa de lichidare. Formularul trebuie completat DOAR cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
    6. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON) – DOAR în cazul studenților din an suplimentar.
 • La subiectul emailului se va scrie: NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROFESOR COORDONATOR
 • Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea încarcată pentru verificarea antiplagiat.
 • Pentru absolvenţii Academiei de Studii Economice din București din promoţia curentă, susţinerea examenului de finalizare a studiilor nu se plătește, indiferent de forma de finanţare pe care au avut-o aceștia.
 • STUDENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE vor transmite prin mail la adresele:

                               – decanat@rei.ase.ro

                                 și la

                          – departamentrei@rei.ase.ro pentru absolvenți de la Economie și afaceri internaționale și Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)

                                departamentdlmca@rei.ase.ro pentru absolvenți de la Limbi moderne aplicate

    1. lucrarea de finalizare a studiilor în format format PDF;
    2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1), datată și semnată olograf;
    3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
    4. fișa de lichidare. (anexa 3) Formularul trebuie completat DOAR cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
    5. declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise pe email (Anexa 4), datată și semnată olograf;
    6. copia cărții de identitate;
    7. copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
    8. copia certificatului de naștere;
    9. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON)
 • La subiectul emailului se va scrie: NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROFESOR COORDONATOR
 • Absolvenții promoţiilor anterioare se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu varianta încarcată pentru verificarea antiplagiat.
DOSARELE INCOMPLETE NU SUNT ACCEPTATE LA ÎNSCRIERE!

5.

Până pe 14.07. 2021

CANDIDAȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ VERIFICE, PE ADRESA DE E-MAIL, CONFIRMAREA PRIMIRII DOCUMENTELOR, DIN PARTEA SECRETARIATULUI

6.

19.07-21.07.2021

SUSȚINEREA ONLINE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ PROGRAMAREA SE VA FACE DUPĂ FINALIZAREA ÎNSCRIERILOR

URMĂRIȚI SITE-UL

DECANAT