EXAMEN DE FINALIZARE IULIE 2021 – APLR

I M P O R T A N T !

EXAMEN DE FINALIZARE IULIE 2021

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR ANULUI PREGÃTITOR DE LIMBA ROMÂNÃ PENTRU CETÃŢENII STRÃINI

1. ÎNSCRIEREA ONLINE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE SE REALIZEAZĂ astfel:

1.

01.07.2021

(sunt acceptate documentele transmise până la

ora 24.00)

ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI

  • STUDENȚII PROMOȚIEI 2021 vor transmite prin mail la adresa:

departamentdlmca@rei.ase.ro

  1. lucrarea de finalizare a studiilor în format PDF;
  2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a Anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini (Anexa 2), în format PDF, .jpg/.jpg, datată și semnată olograf;
  3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 3), în format PDF, .jprg/.jpg, datată și semnată olograf.
      •  
  • La subiectul emailului se va scrie: NUME_PRENUME_LUCRARE_EXAMEN FINALIZARE APLR
  • Lucrarea de finalizare va fi salvată: NUME_ PRENUME_LUCRARE_EXAMEN FINALIZARE APLR
  • Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide şi este completă.
DOSARELE INCOMPLETE NU SUNT ACCEPTATE LA ÎNSCRIERE!

2.

07.07 și 08.07.2021

SUSȚINEREA ONLINE A EXAMENULUI DE FINALIZARE – Programarea se va face după finalizarea înscrierilor.

URMĂRIȚI SITE-UL

2. SUSȚINEREA ONLINE A CELOR DOUÃ PROBE OBLIGATORII ALE EXAMENULUI DE FINALIZARE

1.

7 iulie 2021

PROBA 1 – Susţinerea orală a lucrării

2.

8 iulie 2021

PROBA 2 – Susţinerea unui monolog pornind de la un text scurt la prima vedere și întrebările aferente.

DECANAT


Scroll to Top