Extindere termen de depunere a dosarelor pentru acordarea de burse sociale

În ședința BCA de pe data de 31 martie 2021 s-a decis acceptarea dosarelor de bursă socială eligibile până la data de 15 aprilie 2021.
Dosarele COMPLETE se vor trimite pe adresa de e-mail a secretariatului (decanat@rei.ase.ro).  Studenților interesați li se recomandă sa consulte cu atenție textul Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență, în anul universitar 2020-2021(https://www.senat.ase.ro/wp-content/uploads/2020/20200904/Hot.Senat%20nr.%20146%20din%2004.09.2020_Met.acord.burse.pdf)