DISERTAȚIE – IULIE 2021

 

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR PROGRAMELOR DE MASTERAT

 

1. VERIFICAREA ANTIPLAGIAT

 

14 – 20 iunie 2021

Încărcarea, pe pagina web, a lucrării de disertație, în vederea acordării calificativului și a completării declarației de originalitate:

https://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat

 

22-25 iunie 2021

Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație și acordarea calificativului Admis/Respins, de către coordonatorii științifici, pentru lucrările de disertație încărcate

2. ÎNSCRIEREA ONLINE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE SE REALIZEAZĂ astfel:

 

01.07 – 02.07.2021(vineri, 02.07 sunt acceptate documentele transmise până la ora 12.00)

ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI

 • STUDENȚII PROMOȚIEI CURENTE (an curent și ani suplimentari), vor transmite prin mail la adresele:
  • decanat@rei.ase.ro și, respectiv, la:
   • departamentrei@rei.ase.ro pentru absolventii la programele de masterat: Comerț exterior, Diplomație în economia internațională, Economie internațională și afaceri europene, Logistică internațională, Managementul riscului financiar internațional, Managementul afacerilor internaționale (în limba engleză).
   • departamentdlmca@rei.ase.ro pentru absolventii la programele de masterat: Comunicare de afaceri în limba engleză, Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică.
    1. lucrarea de finalizare a studiilor în format format PDF
    2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf
    3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
    4. copia cărții de identitate;
    5. fișa de lichidare (Anexa 3), Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
    6. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON) – DOAR în cazul studenților din an suplimentar.
 • La subiectul emailului se va scrie: NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROGRAM MASTERAT_ PROFESOR COORDONATOR
 • Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea încărcată pentru verificarea antiplagiat.
 • În plus, obligatoriu, studenții vor completa formularul: https://forms.gle/3frePzyN8BjxhyLa8
 • Pentru absolvenţii Academiei de Studii Economice din București din promoţia curentă, susţinerea examenului de finalizare a studiilor nu se plătește, indiferent de forma de finanţare pe care au avut-o aceștia.
 • STUDENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE vor transmite prin mail la adresele:
  • decanat@rei.ase.ro și, respectiv, la:
   • departamentrei@rei.ase.ro pentru absolventii la programele de masterat: Comerț exterior, Diplomație în economia internațională, Economie internațională și afaceri europene, Logistică internațională, Managementul riscului financiar internațional, Managementul afacerilor internaționale (în limba engleză).
   • departamentdlmca@rei.ase.ro pentru absolventii la programele de masterat: Comunicare de afaceri în limba engleză, Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică.
    1. lucrarea de finalizare a studiilor în format format PDF;
    2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf;
    3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
    4. fișa de lichidare(Anexa 3) Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
    5. declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise pe email (Anexa 4), datată și semnată olograf;
    6. copia cărții de identitate;
    7. copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
    8. copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă;
    9. copia certificatului de naștere;
    10. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON)
 • La subiectul emailului se va scrie: NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROGRAM MASTERAT_ PROFESOR COORDONATOR
 • În plus, obligatoriu, studenții vor completa formularul: https://forms.gle/3frePzyN8BjxhyLa8
 • Absolvenții promoţiilor anterioare se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu varianta încarcată pentru verificarea antiplagiat.

DOSARELE INCOMPLETE NU SUNT ACCEPTATE LA ÎNSCRIERE!

 

Până pe 02.07. 2021

CANDIDAȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ VERIFICE, PE ADRESA DE E-MAIL, CONFIRMAREA PRIMIRII DOCUMENTELOR, DIN PARTEA SECRETARIATULUI

 

07.07-09.07.2021

SUSȚINEREA ONLINE A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE programarea se va face după finalizarea înscrierilor

URMĂRIȚI SITE-UL