Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de burse sociale, de merit, de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură, de performanță pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București în semestrul 2

Astăzi, 16.03.2021, se afișează pe pagina de Internet www.webstudent.ase.ro lista studenților propuși să beneficieze de burse sociale și de studiu în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021. Lista poate suferi modificări până pe data de 22.03.2021, când se va afișa varianta finală, în funcție de soluționarea eventualelor contestații și de actualizarea echivalărilor în cazul studenților care au beneficiat de mobilități de studiu Erasmus+ în semestrul 1 al acestui an universitar.

Vă rugăm să accesați pe www.webstudent.ase.ro și lista criteriilor de departajare.

Contestațiile se depun online la adresa decanat@rei.ase.ro în perioada 17-19.03.2021 (până la ora 13.00).