Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale este o facultate de referinţă la nivel naţional şi european, un spaţiu universitar prin care se susţine şi se garantează calitatea tuturor activităţilor desfăşurate.

Pornind de la aceasta, ne propunem să dezvoltăm în continuare un sistem educațional şi de cercetare performant şi competitiv prin:

– Asigurarea unui climat de încredere reciprocă, respect şi onestitate între membrii comunității facultății noastre;
– Asigurarea unei interacțiuni deschise și sincere, astfel încât deciziile manageriale să poată fi luate într-un cadru de transparență, în urma unor dezbateri de fond reale;
– Asigurarea unui mediu de lucru care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a membrilor comunităţii noastre (studenți, cadre didactice, cercetători dar și personal administrativ);
– Implicarea studenţilor în managementul facultăţii, îndeosebi în evaluarea procesului de învăţământ şi în gestionarea problemelor studenţeşti;
– Asigurarea unui sistem educațional flexibil și dinamic, centrat pe student și orientat spre folosirea celor mai moderne metode de predare;
– Asigurarea unei priorităţi ferme activităţii de cercetare;
– Consolidarea raporturilor cu facultăţile de profil similar din ţară, în general, cu facultăţile şi universităţile economice;
– Deschiderea spre parteneriate, strângerea legăturilor cu mediul de afaceri.
– Dezvoltarea în continure a relaţiilor internaţionale ale facultăţii.

Decan,
Prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu

 

Scroll to Top