LICENȚĂ – IULIE 2022

macbook

I M P O R T A N T !
ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR CICLULUI LICENȚĂ

11.07 – 13.07.2022

ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI

(între orele 10:00 – 14:00)

 • STUDENȚII PROMOȚIEI CURENTE (an curent și ani suplimentari), vor depune la Secretariatul facultății:
    1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1);
    2. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2);
    3. copia cărții de identitate;
    4. 2 fotografii format 3/4;
    5. declarație pe propia răspundere privind originalitatea lucrării;
    6. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON) – DOAR în cazul studenților din an suplimentar.

          Se transmite prin email lucrarea de finalizare a studiilor în format pdf la adresele:

 

 • Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea încarcată pentru verificarea antiplagiat.

 

 • STUDENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE vor depune la Secretariatul facultății: 
    1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1);
    2. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2);
    3. copia cărții de identitate;
    4. 2 fotografii format 3/4;
    5. declarație pe propia răspundere privind originalitatea lucrării;
    6. copie Certificat de nastere, copie Diplomă de Bacalaureat, copie Foaie matricolă;
    7. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON).

       Se transmite prin email lucrarea de finalizare a studiilor în format pdf la adresele:

.

 • Absolvenții promoţiilor anterioare se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu varianta încarcată pentru verificarea antiplagiat.
FIȘELE DE LICHIDARE VOR FI COMPLETATE DE CĂTRE SECRETARIAT

18.07-20.07.2022

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ PROGRAMAREA SE VA FACE DUPĂ FINALIZAREA ÎNSCRIERILOR

URMĂRIȚI SITE-UL

DECANAT