DISERTAȚIE – IULIE 2022

macbook

I M P O R T A N T !
ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR PROGRAMELOR DE MASTERAT

30.06 – 01.07.2022

ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

(vineri, 01.07 sunt acceptate documentele transmise până la ora 12.00)

 • STUDENȚII PROMOȚIEI CURENTE (an curent și ani suplimentari), vor transmite la adresele de mail:
   •  decanat@rei.ase.ro, documentele necesare pentru înscriere:

       1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf
       2. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
       3. copia cărții de identitate;
       4. fișa de lichidare (Anexa 3), Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
       5. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON) – DOAR în cazul studenților din an suplimentar.
     •  
   • departamentrei@rei.ase.ro lucrarea de finalizare a studiilor în format PDF pentru absolventii la programele de masterat: Comerț exterior, Diplomație în economia internațională, Economie internațională și afaceri europene, Logistică internațională, Managementul riscului financiar internațional, Managementul afacerilor internaționale (în limba engleză).
   • departamentdlmca@rei.ase.ro lucrarea de finalizare a studiilor în format PDF pentru absolventii la programele de masterat: Comunicare de afaceri în limba engleză, Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică.
 • La subiectul emailului se va scrie: NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROGRAM MASTERAT_ PROFESOR COORDONATOR
 • Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea încărcată pentru verificarea antiplagiat.
 • Pentru absolvenţii Academiei de Studii Economice din București din promoţia curentă, susţinerea examenului de finalizare a studiilor nu se plătește, indiferent de forma de finanţare pe care au avut-o aceștia.
 • STUDENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE vor transmite la adresele de mail: 
  • decanat@rei.ase.ro, documentele necesare pentru înscriere:
    1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf;
    2. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
    3. fișa de lichidare(Anexa 3) Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
    4. declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise pe email (Anexa 4), datată și semnată olograf;
    5. copia cărții de identitate;
    6. copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
    7. copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă;
    8. copia certificatului de naștere;
    9. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON)
   • departamentrei@rei.ase.ro lucrarea de finalizare a studiilor în format PDF pentru absolventii la programele de masterat: Comerț exterior, Diplomație în economia internațională, Economie internațională și afaceri europene, Logistică internațională, Managementul riscului financiar internațional, Managementul afacerilor internaționale (în limba engleză).
   • departamentdlmca@rei.ase.ro lucrarea de finalizare a studiilor în format PDF pentru absolventii la programele de masterat: Comunicare de afaceri în limba engleză, Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică.
 • La subiectul emailului se va scrie: NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROGRAM MASTERAT_ PROFESOR COORDONATOR
 • Absolvenții promoţiilor anterioare se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu varianta încarcată pentru verificarea antiplagiat.

06.07-08.07.2022

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE PROGRAMAREA SE VA FACE DUPĂ FINALIZAREA ÎNSCRIERILOR

URMĂRIȚI SITE-UL 

DECANAT

Scroll to Top