Tutori

Începând cu anul universitar 2016-2017,  la nivelul facultății de Relații Economice Internaționale se deleagă tutori pentru a păstra o bună și eficientă interacțiune cu studenții. Aceștia vor constitui interfața între studenți și facultate și sunt meniți a coordona, mentora și sprijini studenții facultății noastre pentru a asigura o experiență academică optimă.

Se vor stabili întâlniri periodice la nivelul seriilor și grupelor cu tutorii, și se pot solicita și consultații specifice.

Economie și afaceri internaționale (în limba română)

- Anul 1 - lect. dr. Cătălin Ploae - catalin.ploae@rei.ase.ro

- Anul 2 - lect. dr. Clara Volintiru - clara.volintiru@rei.ase.ro

- Anul 3 - prof. dr. Luminița Nicolescu - luminicolescu@yahoo.com

Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)

Toți anii de studiu - conf. dr. Roxana Voicu-Dorobanțu - roxana.voicu@rei.ase.ro

Limbi Moderne Aplicate

Toți anii de studiu - conf. dr. Viorela Dima - viorela.dima@ase.ro

Nu ezitați în a contacta tutorii dumneavoastră!

International Conference ”The Future of Europe” 2019:

31 Octombrie - 1 Noiembrie 2019 (click here for details)