Programe de masterat

Procesul de admitere la programele de studii oferite de către facultatea de Relații Economice Internaționale se desfășoară după o procedură comună admiterii la toate programele de studii din cadrul Academiei de Studii Economice, București.

Oferta de programe de studii de master ale facultății noastre o puteți găsi mai jos. 

Pentru a cunoaște mai multe despre procesul de admitere la studiile de masterat, vă rugăm să vizitați pagina Academiei de Studii Economice dedicată procesului de admitere. 

 

Pentru programele în limba engleză, puteți descărca de aici bibliografia și modele de grile pentru examenul pentru locurile finanțate de la buget.

Câteva repere temporale:

Perioada de înscriere: 25-27 iulie 2016

Examenul pentru locurile finanțate de la buget: 29 iulie 2016

Depunerea diplomelor de bacalaureat în original şi a diplomelor de licenţă / adeverinţelor de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea 2016), în original, plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare, depunerea cererilor de renunţare, restituirea, la cerere, a dosarelor: 2-3 august 2016

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Masterate de cercetare  în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale:

Program de studii
Număr de locuri (total/buget)
Broșura
Pagina web a programului
Economie și afaceri internaționale

50/0
Broșura
Masterate profesionale în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale:
Program de studii
Număr de locuri (total/buget)
Broșura
Pagina web a programului
ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Managementul Afacerilor Internaționale
(în limba engleză)
75/35
Broșura 
www.mastermmib.ro  
https://www.facebook.com/ManagementulAfacerilorInternationale/
Managementul Proiectelor Internaționale
(in limba engleza)
50/20
Broșura 
www.mastermpi.ro
Comunicare de Afaceri în Limba Engleză
50/20
Broșura 
www.mibcom.ase.ro
https://www.facebook.com/asemibcom
Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică
50/0
Broșura
www.edures.ase.ro
 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Economie internațională și afaceri europene
75/35
Broșura
www.eiae.ase.ro
Managementul riscului financiar internațional

75/35
Broșura
http://academiaderisc.ro/
Logistica internațională
50/20
       Broșura 

www.facebook.com/Masterat-Logistica-Internationala-254615324918027/
Diplomație economică și afaceri internaționale
50/20
Broșura 
http://master-diplomatie-rei.ro
Traductologie și interpretariat în domeniul economic
75/20
Broșura
www.tie.ase.ro
Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global
50/0
Broșura
http://www.ieimaster.org/
https://www.facebook.com/ieimaster/

Anunțuri de ultimă oră:

 • ALUMNI ASE-REI - Promoția 2007

  Anunț ALUMNI ASE-REI: cu ocazia împlinirii a 10 ani de la absolvirea Facultății de Relații Economice Internaționale, Promoția 2007 organizează reuniunea … more

 • UPDATED - Tabere studențești 2017

  PROGRAMUL NAŢIONAL TABERE STUDENŢEŞTI 2017

   

  Dragi studenţi,

  UPDATE 13 iunie: Puteţi consulta aici Procesul verbal al comisiei de selecţie - updated … more

International Conference Future of Europe 2016

10-11 November 2016 (click here for details)