Finalizare Studii

Tags: Sustineri, Licenta, Disertatie

(RO, EN below) 

Primul pas pentru sustinerea lucrarilor de licenta / disertatie este alegerea temei si conducatorului stiintific. 

Acest pas se face pana pe 31 octombrie 2018 pentru licenta si 29 noiembrie pentru disertatie, atat pentru promotia curenta, cat si pentru promotiile anterioare (indiferent daca au mai ales anterior).  

Alegerea se face prin depunerea unei cereri (vezi formatul aici in Romana si in engleza ) la Decanat REI (dna Claudia Stefan) in intervalul 9 -15 (luni pana joi) si 9-12 (vineri). 

Cererea este obligatoriu sa aiba semnatura profesorului coordonator ales

Vezi aici tematica licenta - UPDATED si tematica disertatie - UPDATED 2110.2018 (updated teme MIBCOM) pentru 2019. Atentie! Puteti propune si alte teme, care sa nu se regaseasca in lista, daca aveti acordul profesorului coordonator. 

Vezi aici programul de consultatii al profesorilor coordonatori (UPDATED 13.10.2018).

Inscrierea pentru sustinerea examenului de disertatie/ licenta se face  in 27-28 iunie 2019 (disertatie)/ 8-10 iulie 2019 (licenta). 

Vezi aici graficul activitatilor la licenta, la masterat, Calendarul studentului. De asemenea, vezi aici regulamentul privind desfasurarea studiilor de licenta 2018-2019

Inscrierea pentru sustinere se face aducand urmatoarele:

 1. lucrarea de licenta (spiralata)
 2. CD/DVD continand lucrarea de licenta
 3. cerere de inscriere
 4. proces-verbal cu decizia de sustinere, semnat de catre coordonator
 5. 2 fotografii tip 3/4
 6. (doar pentru absolventii promotiilor anterioare): copie simpla dupa Certificatul de Nastere, Diploma de Bacalaureat. 
 7. (doar pentru absolventii promotiilor anterioare si an III suplimentar): chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere la licenta: 600 lei. 

Programarea sustinerilor va fi afisata in iulie, iar sustinerile se vor face in perioada  2-4 iulie 2019 (disertatie) si 15-18 iulie 2019 (licenta). 

(EN)

The first step in enrolling to the dissertation / graduation exam for 2019 is the choice of the topic and the scientific coordinator. 

This step is done until October 31, 2018 for graduation papers and November, 29, 2018 for dissertation, both for the current graduating class and for the previous generations (regardless of whether they  have chosen the topics previously).

The choice is made by submitting an application (see the format here in Romanian and in English ) to REI Dean's Office - Decanat REI (Ms. Claudia Stefan) between the 9 -15 (Monday to Thursday) and 9-12 (Friday).

The application must be signed by the chosen coordinating professor.

See here the Graduation Paper Topics - UPADTED and Dissertation Topics - UPDATE 21.10.2018 (updated topics MIBCOM) for 2019.

Attention! You can also propose other topics that will not be on the list if you have the coordinator's agreement.

See here the consultation program of coordinating teachers - updated 13.10.2018.

The registration for the Dissertation/ Bachelor's Graduation exam shall take place in 27-28 June (dissertation)/ 8-10 July 2019 (graduation). 

See here the schedule for the undegrad activities, masters activities, Students' Calendar. Also, see here De asemenea, vezi the regulation for the graduation exam 2018-2019.  (All these docs are in Romanian). 

Enrollment for the dissertation / graduation thesis defence is done by bringing the following:

 1. graduation paper (bound in a spiral)
 2. CD / DVD containing the graduation paper
 3. application for enrollment
 4. the decision to be allowed in the exam (proces verbal), signed by the coordinator
 5. 2 photos type 3/4
 6. (for graduates of previous years only): Simple copy of the Birth Certificate, Baccalaureate Diploma.
 7. (only for graduates of previous years and for additional year III): proof of payment of license fee: 600 lei (EU and SEE citizens) or 250 Euro (non-EU and SEE citizens).

The schedule of the exam shall be posted in July 2019, and the exam will take place between July 2-4 (dissertation) and  July 15-18 (graduation).

 

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)