Finalizare Studii

Tags: Sustineri, Licenta, Disertatie

(RO, EN below) 

In atentia studentilor care sustin examenul de licenta sau disertatie in sesiunea iunie-iulie 2020.

Primul pas pentru sustinerea lucrarilor de licenta / disertatie este alegerea temei si conducatorului stiintific. 

Acest pas se face pana pe 31 octombrie 2019 pentru licenta si 29 noiembrie 2019 pentru disertatie, atat pentru promotia curenta, cat si pentru promotiile anterioare (indiferent daca au mai ales anterior). 

Alegerea se face prin depunerea unei cereri (vezi formatul aici in Romana si in engleza ) la Decanat REI (dna Claudia Stefan) in intervalul 9 -15 (luni pana joi) si 9-12 (vineri). Cererea este obligatoriu sa aiba semnatura profesorului coordonator ales. Vezi aici tematica licenta si tematica disertatie pentru 2019. Atentie! Puteti propune si alte teme, care sa nu se regaseasca in lista, daca aveti acordul profesorului coordonator. 

In atentia studentilor care sustin examenul de licenta sau disertatie in sesiunea iunie-iulie 2019.

(Update 7 februarie 2019)

Repartizare Finala Licenta 2019

Repartizare finala Masterat 2019

Inscrierea pentru sustinerea examenului de disertatie/ licenta se face  in 27-28 iunie 2019 (disertatie)/ 8-10 iulie 2019 (licenta). 

Vezi aici graficul activitatilor la licentala masteratCalendarul studentului. De asemenea, vezi aici regulamentul privind desfasurarea studiilor de licenta 2018-2019.

Aici ai bibliografia pentru examenul teoretic la licenta. 

Inscrierea pentru sustinere se face aducand urmatoarele:

 1. lucrarea de licenta (spiralata)
 2. CD/DVD continand lucrarea de licenta
 3. cerere de inscriere
 4. proces-verbal cu decizia de sustinere, semnat de catre coordonator
 5. 2 fotografii tip 3/4
 6. (doar pentru absolventii promotiilor anterioare): copie simpla dupa Certificatul de Nastere, Diploma de Bacalaureat. 
 7. (doar pentru absolventii promotiilor anterioare si an III suplimentar): chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere la licenta: 600 lei. 

Programarea sustinerilor va fi afisata in iulie, iar sustinerile se vor face in perioada  2-4 iulie 2019 (disertatie) si 15-18 iulie 2019 (licenta). 

_____________________

(Update 17 Decembrie 2018): Repartizarea pe conducatori - masterat. In perioada 07-11 ianuarie 2019 se pot depune cererile de modificare tema. Cererile trebuie depuse cu 6 luni inainte de sustinerea examenului de disertatie de la inceputul lunii iulie 2019, conform Regulamentului privind organizarea examenului de finalizare studii, pag 263. 
(Update 20 Noiembrie 2018): Repartizarea pe conducatori - licenta. In perioada 26 nov - 15 dec 2018 se pot depune cererile pt modificare tema. Conform Regulamentului privind organizarea examenului de finalizare studii, cererile trebuie depuse cu 8 luni inainte de sustinerea examenului de licenta.
Vezi aici programul de consultatii al profesorilor coordonatori (UPDATED 13.10.2018).

(EN)

To the students graduating in June-July 2020

The first step in enrolling to the dissertation / graduation exam for 2019 is the choice of the topic and the scientific coordinator. 

This step is done until October 31, 2019 for graduation papers and November, 29, 2019 for dissertation, both for the current graduating class and for the previous generations (regardless of whether they  have chosen the topics previously).

The choice is made by submitting an application (see the format here  in Romanian si in English ) to REI Dean's Office - Decanat REI (Ms. Claudia Stefan) between the 9 -15 (Monday to Thursday) and 9-12 (Friday). The application must be signed by the chosen coordinating professor.

See here the Graduation Paper Topics and the Dissertation Topics for 2019. Attention! You can also propose other topics that will not be on the list if you have the coordinator's agreement.

To the students graduating in June-July 2019

(Update 7 Feb 2019)

Final allocation of coordinators and topics Undergraduate 2019

Final allocation of coordinators and topics Master 2019

After this date no requests for choosing or changing a topic are accepted. 

The registration for the Dissertation/ Bachelor's Graduation exam shall take place in 27-28 June (dissertation)/ 8-10 July 2019 (graduation). 

See here the schedule for the undegrad activities, masters activities, Students' Calendar. Also, see here i the regulation for the graduation exam 2018-2019.  (All these docs are in Romanian). 

Here you have the list of topics for the theoretical part of the graduation exam.  

Enrollment for the dissertation / graduation thesis defence is done by bringing the following:

 1. graduation paper (bound in a spiral)
 2. CD / DVD containing the graduation paper
 3. application for enrollment
 4. the decision to be allowed in the exam (proces verbal), signed by the coordinator
 5. 2 photos type 3/4
 6. (for graduates of previous years only): Simple copy of the Birth Certificate, Baccalaureate Diploma.
 7. (only for graduates of previous years and for additional year III): proof of payment of license fee: 600 lei (EU and SEE citizens) or 250 Euro (non-EU and SEE citizens).

The schedule of the exam shall be posted in July 2019, and the exam will take place between July 2-4 (dissertation) and  July 15-18 (graduation).

____________________________

(Update 17 December 2018): Allocation of students by coordinators - master programmes - dissertation.  Between January 7 and January 11, 2019, applications for changing the topic may be submitted. According to the Regulation on the final examination, applications may be submitted 6 months before the dissertation.  
(Update 20 Nov 2018):  Allocation of students by coordinators - undergraduate programmes.   Between November 26 - December 15, 2018, applications for changing the topic may be submitted. According to the Regulation on the final examination, applications must be submitted 8 months before the graduation exam.
See here the consultation program of coordinating teachers - updated 13.10.2018.

 

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)