Stagiu de practica studenteasca in domeniul OSINT pentru 2019

Tags: Stagii practica studenti

Pe baza Protocolului de colaborare incheiat cu Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE), in cursul anului 2019, Serviciul de Informatii Externe organizeaza stagiul de practica in domeniul OSINT (Open Source Intelligence) destinat studentilor aflati la sfarsitul primului an de masterat din facultatile ASE. 

Stagiul cuprinde doua serii de practica, desfasurate in lunile iulie si august, la fiecare serie putand participa, de regula, 4 studenti.

Numarul de credite transferabile care va fi obtinut in urma efectuarii stagiului se stabileste de catre ASE. 

Stagiul ofera studentilor participanti posibilitatea de a dobandi experienta practica, complementara studiilor universitare, intr-un domeniu de activitate rezervat profesionistilor de elita. Oferim, astfel, o oportunitate pe care partenerii nostri euroatlantici o utilizeaza de mult timp in dialogul cu mediul universitar.

Pentru a fi acceptati la stagiul de practica, doritorii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

• au cetatenia romana si domiciliul in Romania;

• nu au cazier judiciar.

Mediile obtinute la examenele de licenta si masterat constituie criterii de departajare in procesul de selectie pentru participarea la stagiul de practica.

In vederea inscrierii la stagiu, studentii interesati vor depune la secretariatul de la sala 0210 din Cladirea Ion N. Angelescu, cel tarziu pana la data de 30 aprilie, in doua exemplare, un dosar care contine:

a) cerere de inscriere, in care se va preciza si motivatia participarii la stagiu (modelul se gaseste la secretariatul facultatii si la secretariatul de la sala 0210 din Cladirea Ion N. Angelescu);

b) curriculum vitae actualizat;

c) cel putin doua recomandari din partea unor personalitati academice sau universitare din domeniul de referinta stiintifica al studentului;

d) copie a diplomei de licenta sau adeverinta care sa ateste nota la licenta;

e) adeverinta care sa ateste urmarea cursurilor universitare de master, cu mentionarea notei de admitere si a mediei primei sesiuni de examene;

f) copie a actului de identitate.

Selectia studentilor care indeplinesc conditiile de participare se realizeaza de catre o Comisie comuna de evaluare, formata din reprezentanti ai Rectoratului Academiei de Studii Economice si ai Serviciului de Informatii Externe. Avand in vedere specificul institutiei, procesul de selectie urmareste identificarea cu precadere a masteranzilor interesati de domeniile geopoliticii si relatiilor internationale, care au abilitati de gandire strategica si cunosc limbi straine. Activitatea Comisiei, care consta in analizarea dosarelor depuse de candidati si, daca este nevoie, in interviuri cu acestia, se finalizeaza pana la data de 1 iunie.

Informatii suplimentare pot fi solicitate la secretariatul Directiei Relatii cu Mediul de Afaceri, Piata Romana nr. 6, sala 0210 din Cladirea Ion N. Angelescu, telefon: 021.319.1900 / 530.

AICI puteti descarca invitatia pentru acest stagiu de practica.

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)