UPDATE - Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate 2019-2020

Tags: Ursus, Burse

Ursus Breweries SA  prin programul “Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate” acorda un numar de 10 burse  în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni (octombrie 2019 – iunie 2020).

Se acorda 5 burse studentilor facultatii de Relatii Economice Internationale si 5 burse studentilor facultatii de Marketing.

(UPDATE 21 noiembrie 2019)

Comisia de evaluare a dosarelor a decis acordarea burselor urmatorilor studenti:

1. Chitu Florentina

2. Cociiu S. Costel

3. Barbu Andreea

4. Chiaga Georgiana

5. Iancu Mariella 

Vezi aici procesul verbal. 

Participarea si înscrierea la concurs:

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul sa participe studentii Facultatilor de Relatii Economice Internationale si Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti din anul 1 nivel master  si studentii aflati în anul 2 nivel licenta. La concurs pot participa doar studentii români, integralisti (domeniile de studii: Economie si afaceri internationale si Marketing), care au obtinut minimum media 8 în anul precedent desfasurarii concursului - în cazul studen?ilor de la ciclul de licen?a sau, în cazul studen?ilor de la programele de masterat, la examenul de admitere. 

 Bursierii nu au nici o obligatie contractuala fata de URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod exceptional, poate fi solicitata participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presa pentru a vorbi despre programul de burse “URSUS- Studenti pentru Comunitate”, participare care va fi stabilita de comun acord.

Studentii care se vor înscrie la concurs vor prezenta urmatoarele documente:

a) Cerere tip;

b)   Adeverinta din partea facultatii care atesta media generala pe ultimul semestru si an încheiat ;

c)    Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;

d)   Curriculum Vitae;

e)   Scrisoare de motivare în care studentul trebuie sa prezinte:

·       organizatiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a facut parte pe perioada studiilor universitare;

·        pozitia ocupata în cadrul acestora si în ce perioada;

·        activitatea desfasurata în cadrul acestora, proiecte coordonate si/sau initiate si/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizatii si rezultatele acestor proiecte;

f)    Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate mentionate în scrisoarea de motivare trebuie confirmate prin adeverinte depuse în original.

 Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 18 noiembrie 2019, ora 11:00.

 Documentele de mai sus se depun online la  https://forms.gle/9gfGGusqnUL8g8UB9  (pentru upload te loghezi cu adresa de email: prenume.nume@stud.ase.ro sau cu o adresa de Gmail) si   în dosar de plastic cu sina, la sediul Decanatului Facultatii de Relatii Economice Internationale pentru studentii de la REI si la sediul Decanatului Facultatii de Marketing pentru studentii de la Marketing. 

Date importante

08 NOIEMBRIE 2019 - 18 NOIEMBRIE 2019 - depunere dosare

21 NOIEMBRIE 2019 - AFISARE CLASAMENT

22 NOIEMBRIE 2019  - CONTESTATII

26 NOIEMBRIE 2019 - AFISARE CLASAMENT FINAL

 

 CRITERII

 

A.   IMPLICAREA ÎN ORGANIZATII NON-PROFIT, NEGUVERNAMENTALE, APOLITICE

1. Numarul de organizatii în care studentul a fost implicat*

*studentul trebuie sa dovedeasca o implicare de cel putin 6 luni

5 puncte/ONG

2. Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul ONG-ului

10 puncte/functie de conducere (coordonator departament, vice-presedinte, presedinte)

B.   PROIECTE ÎN BENEFICIUL COMUNITATII

1.     Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul proiectului*

*sunt evaluate numai proiectele care au un impact vizibil în comunitatea din care face parte studentul sau pentru care a fost gândit proiectul.

5 puncte/voluntar

10 puncte/coordonator

15 puncte/initiator*

*studentul trebuie sa dovedeasca faptul ca proiectul este o initiativa proprie

2.     Impactul proiectului în comunitate

a.      Modul în care proiectul rezolva o problema identificata, faciliteaza un proces/actiune sau inoveaza 

Cel mult 10 puncte/proiect în functie de evaluarea comisiei

C. ACTIVITATEA ACADEMICA

a)     Media pe semestrul precedent desfasurarii concursului între 8.00 si 9.00

 

b)     Media pe semestrul precedent desfasurarii concursului între 9.00 si 10.00

5     puncte

 

       10  puncte

 

 

 Ai intrebari? Trimite un email la roxana.voicu@rei.ase.ro

 

International Conference ”The Future of Europe” 2019:

31 Octombrie - 1 Noiembrie 2019 (click here for details)