Programe de doctorat

În cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, școala doctorală (domeniul Economie și Afaceri Internaționale) este gestionată de către Departamentul de specialitate, respectiv Departamentul de Relații Economice Internaționale

Pentru a obține mai multe informații despre acest program de învățământ, contactează:

Departamentul de Relații Economice Internaționale

Institutul de Studii Doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

International Conference ”The Future of Europe” 2019:

31 Octombrie - 1 Noiembrie 2019 (click here for details)