Stagiu de practică la Ministerul Finanțelor Publice pentru studenții din anul 2 de studiu (licență și masterat)

Tags: Practică

Pasul 1: Studenții interesați vor completa formularul de înscriere, disponibil aici: https://docs.google.com/forms/d/1cRnEzk8Uvfgl6khNPmnIP2cNpbIGGnGWEIBU-wRqeKg/edit

pana la data de 27 februarie 2017, ora 16.00.

 

Pasul 2: Studenții vor depune la sala 1519 convenția cadru MFP-ASE și Anexa nr 1 la Convenția cadru - Portofoliul de practica (documente afișate, în format editabil, în același loc cu acest formular) - in atasament, completate cu datele proprii (vezi secțiunea student/masterand) – în 3 exemplare, alături de un CV în format Europass, pana la data de 27 februarie 2017, ora 16.00.

 

(Vă rog să includeți în mapa cu documentele pe care le veți depune la sala 1519 un document care să includă informația: În atenția dnei Lector univ. dr. Irina David, Prodecan Facultatea REI, Stagiu de practică MFP)

 

Pasul 3: Studenții selectați vor fi repartizați, în funcție de opțiuni, locuri disponibile și specificul programului de studii urmat, astfel: în direcții din MFP, în direcții din ANAF, în direcții din CNP, în direcții din ANAP sau în DGRFP București și Ilfov.

Pasul 4: Repartizarea studenților pe unități de practică și direcții va fi comunicata vineri, 3 martie 2017.

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)