A plecat dintre noi un Mare Dascăl - prof.dr. Nicolae Sută

După o exemplară carieră universitară și o întreagă viață dedicată valorilor definitorii pentru învățământul românesc de economie și afaceri internaționale, la data de 03 Aprilie 2017 a trecut în eternitate unul dintre cei mai respectați membri ai comunității noastre universitare, Prof. Univ. Dr. Nicolae Sută.

 

Născut la data de 05.decembrie 1927 în comuna Albeni, Judeţul Gorj, Profesorul Nicolae Sută  a parcurs toate etapele sistemului naţional de învăţământ fiind permanent primul în formaţiile de studii din care a făcut parte. După absolvirea, în 1950, a Facultăţii de Economie Generală din cadrul Academiei de Studii Comerciale şi Industriale a fost repartizat ca asistent universitar la catedra de Economie Mondială a universităţii, fiind promovat lector universitar în anul 1952 și devenind titularul cursului de „Economie mondială”.

În perioada 1952-1967, a fost iniţiatorul cursurilor de „ Comerţ internaţional”, „ Economia comerţului internaţional”, „Comerţul exterior al României”. În anul 1968 a obţinut prin concurs gradul didactic de conferenţiar universitar la catedra de Comerţ Exterior iar în anul 1973 a fost promovat la gradul didactic de profesor universitar.

Din anul 1971, profesorul Nicolae Sută a îndrumat doctorat în specializarea relaţii economice internaţionale, sub coordonarea sa finalizând programe de doctorat 105 cercetători. Rigurozitatea ştiinţifică, excelenţa analitică şi îndrăzneala abordărilor au fost permanent calităţi pe care domnia sa le-a promovat în tot ce a făcut şi le-a insuflat celor cu care a colaborat în lunga sa carieră universitară.

 

Profesorul Nicolae Sută este creatorul şcolii româneşti postbelice de comerţ internaţional. Dedicat carierei universitare în întreaga sa completitate, profesorul Nicolae Sută a lucrat în Ministerul Educaţiei Naţionale atunci când se lansau bazele unui învăţământ universitar autentic naţional şi a condus, în perioadele 1970-1985 şi 1990-1999, catedra de Relaţii economice internaţionale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, consacrând un inconfundabil şi valoros stil de management al şcolii bazat pe excelenţă ştiinţifică, rigurozitate metodico-didactică  şi dimensiune strategică.

 

Marele dispărut a publicat 23 de cărţi, 40 de caiete de seminar şi peste 100 de articole şi studii legate îndeosebi de relaţiile comerciale internaţionale, economia mondială şi comerţul exterior al României. Cariera exemplară a Profesorului Nicolae Sută a fost apreciată în „Dicţionarul Specialiştilor”, în lucrarea „Protagonişti ai vieţii economice” şi prin obţinerea, în anul 2000, a „Diplomei Omnia” a Academiei de Studii Economice „pentru întreaga activitate în domeniul cercetării economice”şi a „Diplomei de excelenţă” pentru „întreaga carieră de cercetare şi învăţământ” a Asociaţiei generale a Economiştilor din România în 2003.

 

După cum aprecia însuşi profesorul Nicolae Sută „ pentru mine, activitatea didactică şi munca cu studenţii au fost o adevărată pasiune, fapt ce a făcut să ne respectăm reciproc şi să ne întâlnim întotdeauna cu mare plăcere, deşi am fost unul dintre cei mai exigenţi profesori din ASE, dar mereu corect şi politicos cu studenţii şi cu toţi colegii de catedră”.

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)