Masterat 2016

Tags: masterat

Procesul de admitere la programele de studii oferite de către facultatea de Relații Economice Internaționale se desfășoară după o procedură comună admiterii la toate programele de studii din cadrul Academiei de Studii Economice, București.

Oferta de programe de studii de master ale facultății noastre o puteți găsi mai jos. 

Pentru a cunoaște mai multe despre procesul de admitere la studiile de masterat, vă rugăm să vizitați pagina Academiei de Studii Economice dedicată procesului de admitere. 

 

Pentru programele în limba engleză, puteți descărca de aici bibliografia și modele de grile pentru examenul pentru locurile finanțate dela buget.

Câteva repere temporale:

  • Perioada de înscriere: 25-27 iulie 2016
  • Examenul pentru locurile finanțate de la buget: 29 iulie 2016
  • Depunerea diplomelor de bacalaureat în original şi a diplomelor de licenţă / adeverinţelor de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea 2016), în original, plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare, depunerea cererilor de renunţare, restituirea, la cerere, a dosarelor: 2-3 august 2016

 OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Masterate de cercetare  în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale:

Program de studii

Număr de locuri (total/buget)

Broșura

Pagina web a programului

Economie și afaceri internaționale


50/0

Broșura

 

Masterate profesionale în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale:

Program de studii

Număr de locuri (total/buget)

Broșura

Pagina web a programului

ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Managementul Afacerilor Internaționale

(în limba engleză)

75/35

Broșura

www.mastermmib.ro  
www.fb.com/ManagementulAfacerilorInternationale/

Managementul Proiectelor Internaționale

(in limba engleza)

50/20

Broșura

www.mastermpi.ro

www.fb.com/Master-in-Management-of-International-Projects-174919795906426/?fref=ts

Comunicare de Afaceri în Limba Engleză

50/20

Broșura

www.mibcom.ase.ro

www.fb.com/asemibcom

Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică

50/0

Broșura

www.edures.ase.ro

ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Economie internațională și afaceri europene

75/35

Broșura

www.eiae.ase.ro

Managementul riscului financiar internațional


75/35

Broșura

http://academiaderisc.ro/

Logistica internațională

50/20

Broșura

www.fb.com/Masterat-Logistica-Internationala-254615324918027/

Diplomație economică și afaceri internaționale

50/20

Broșura

http://master-diplomatie-rei.ro

Traductologie și interpretariat în domeniul economic

75/20

Broșura

www.tie.ase.ro

Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global

50/0

Broșura

www.ieimaster.org/

www.fb.com/ieimaster/

 

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 30 October 2020:

11th Edition, 30 October 2020 (click here for details)